Własność intelektualna ma dzisiaj niebywale duże znaczenie

Są to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu i choć ich ranga jest niematerialna, to są ujmowane w postaci materialnych nośników. Wytwory umysłu należy odpowiednio zabezpieczyć. Lecz w jaki sposób? Skupimy się na 2 wyjątkowo popularnych – prawie autorskim oraz patencie.

Pierwsza możliwość, czyli prawo autorskie jwp, chroni utwory, a więc oznaki działalności twórczej, jakie mają indywidualny charakter oraz mogą być wyrażone w różnoraki sposób. Należą do nich np. utwory słowne, graficzne i plastyczne, lutnicze, sceniczne, jak również audiowizualne. Zabezpieczenie utworu przez prawo autorskie następuje automatycznie oraz powstaje z chwilą jego ustalenia. Nie trzeba wypełniać żadnych formalności, dlatego, jeżeli tylko autor dostrzeże, że ktoś korzysta z jego utworu w sposób bezprawny, może dochodzić swojej racji w sądzie. W procedurach sądowych dotyczących niniejszego typu spraw najważniejsze jest być w stanie wykazać, że utwór jest naszego autorstwa. Niezbędne jest również podanie daty jego powstania, toteż już na początku dobrze jest postarać się o posiadanie niniejszych dowodów. Zawsze lepiej zabezpieczyć się zawczasu, aby potem nie mieć żadnych trudności.

Drugą opcją zabezpieczenia własności intelektualnej są patenty – https://www.jwp.pl/uslugi/patenty/nalazków. Patent w odróżnieniu od prawa autorskiego wymaga trochę starań, gdyż nieodzowne jest zmierzenie się z dość długim i wymagającym postępowaniem prawnym. Pierwszy krok to zgłoszenie wynalazku do odpowiedniego urzędu patentowego wraz z podaniem o przyznanie patent, opisem wynalazku, skrótem oraz zastrzeżeniem patentowym. Następnie dokument zostaje rozpatrzony i zależnie od decyzji uzyskuje albo nie uzyskuje się patentu. Patent jest osobistym prawem do korzystania z danego wynalazku, zarówno w sposób zawodowy, jak i zarobkowy, na obszarze całego kraju. Patenty nie są wieczne, albowiem obowiązują przez 20 lat.

Do zabezpieczenia własności intelektualnej służy również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także o prawie własności przemysłowej i ochronie baz danych. Warto jest orientować się w temacie i zapoznać się precyzyjnie z niniejszymi ustawami, jeżeli chcielibyśmy wiedzieć więcej.
Autor

http://jwp.pl/