Klapy dymowe, zabezpieczenie ppoż

Właściciel, administrator, lub użytkownik budynku, obiektu, bądź terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, urządzić budynek w ekwipunek pożarniczy, oraz środki gaśnicze.

<www>’ title=’<www>’ style=’margin:8px;’/></p>
<div class=
Autor: Dennis Fidalgo
Źródło: http://www.flickr.com
W jakimkolwiek budynku musi znajdować się droga ewakuacyjna. Armatury i narzędzia techniczne, muszą pod względem bezpieczeństwa pożarowego odpowiadać wymaganiom przepisów. Zabezpieczenia ppoż – afg.poznan.pl/oferta/systemy-odciec-ogniowych/30/rop-ad-reczny-ostrzegacz-pozarowy – posiadają na celu ochronę personelu, osób przebywających w budynkach, obiektach. Przy wyborze instalacji i urządzeń, trzeba wziąć w rachubę funkcje i przeznaczenie obiektu i powstające zagrożenia. Instalacje i urządzenia techniczne powinno się używać i utrzymywać w stanie zgodnym z założeniami technicznymi i wymaganiami stwierdzonymi przez producenta, w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacji.
Zgodnie z rozporządzeniami, właściciele, lub eksploatatorzy obiektu są zmuszeni do zabezpieczenia ppoż. Powinny to być mechaniczne instrumenty alarmowe, ujawniające pożar, także do zjednoczenia ich z najbliższą komendą, bądź jednostką Państwowej Straży Pożarnej. W obiektach, w jakich zastosowano dźwiękowy układ ostrzegawczy, nie powinny być użytkowane inne zabezpieczenia ppoż, służące alarmowaniu użytkowników tego obiektu.
biuro

Autor: JasonParis
Źródło: http://www.flickr.com
Zabezpieczeniem przeciwpożarowym są klapy dymowe (więcej tutaj znajdziesz na temat klap oddymiania) z samoczynnymi aparatami, jakie są montowane na dachu obiektu. Służą one do odprowadzenia dymu, trujących gazów i gorąca które wydzielają się w trakcie pożaru. Ma to na celu obniżenie ilości dymu w obiekcie i przeprowadzeniu sprawnej akcji ratowniczej. W normalnych warunkach klapy dymowe służą do doświetlania i wentylacji stref, w których się znajdują. Klapy urządzone są w napędy elektryczne. Stosowanie takiego sposobu, razem z ponadplanowymi działaniami sygnalizacji otwarcia i zamknięcia, zezwala na osiągnięcie prawdziwej wiadomości o stanie klapy.

Zasadnicze parametry, jakie charakteryzują klapy dymowe wypływają z obowiązku podziałów klapy, zgodnie z normą dopasowaną, według której klapy są poddawane testom technicznym.