Majątek trwały, czyli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne to przeważnie grunty, maszyny, licencje, patenty.

Środki trwałe amortyzują się poprzez amortyzację, będąca kosztem dla przedsiębiorstwa. Dany przedmiot jest uznawany za środek trwały w momencie, gdy jego zdatność wynosi minimum rok użycia, jest zdatny do użytku i ma postać materialną. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 podaje, czym jest klasyfikacja środków trwałych. Są to przede wszystkim podłoża, mienia nieruchome pojazdy, inwentarz żywy. Środek trwały amortyzuje się, czyli zużywa na koncie umorzenie środka trwałego, rozliczanym przeważnie w okresach co miesiąc.

umowa

Autor: shho
Źródło: http://www.sxc.hu

Dokument, który ilustruje przyjęcie środka trwałego do użycia to OT, zaś w momencie gdy środek trwały staje się zużyty, dokumentujemy to dokumentem LT, czyli likwidacja środka trwałego. Powyższa klasyfikacja środków trwałych jest ogólną ich charakterystyką. Nadto, każdy zarejestrowany podatnik, posiadający środki trwałe, powinien pamiętać o złożeniu deklaracji VAT, ukazującej wszystkie opodatkowane w danym okresie transakcje poprzez złożenie dokumentu o nazwie deklaracja vat 7 .www.poradnik.wfirma.pl/-formularz-vat-7-z-omowieniem-sposobu-wypelnieniakument powinien zostać złożony do 25 dnia każdego miesiąca. W praktyce przyjmuje się to, że podatnicy rozliczający się za pomocą dokumentu o nazwie deklaracja vat 7 i wyselekcjonowali i miesięczne rozliczenie vat, składają ją do 25 dnia miesiąca za miesiąc antecedentny. Inwestorzy, rozliczający się kwartalnie, czynią to co kwartał. Szczególny z punktu widzenia przedsiębiorcy, są nie tylko rzeczowe środki trwałe, dzięki którym pracuje zakład, ale także to kogo zatrudnimy. Współczesne coraz popularniejsze jest się umowa na zastępstwo – umowa o pracę na zastępstwo. Dokument ten jest parafowany z pracownikiemumowa o pracę na zastępstwotrudniony na stale jest przez dłuższy moment niezdatny do pracy, z powodu urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego lub przedłużającą się chorobą.

Pracodawca może w takiej momencie zatrudnić innego pracownika, z zastrzeżeniem, że będzie to umowa na czas określony, pokrywający się przeważnie z okresem nieobecności pracownika zatrudnionego na pełen etat. Będąc przedsiębiorcą musimy znać swoje prawa, ale także ciążące na nas obowiązki, z punktu posiadania sprzętu niezbędnego do pracy. Jako pracodawcy, musimy wiedzieć jakie umowy wolno nam zawrzeć z pracownikiem, m. in. należy pamiętać, jakimi prawami rządzi się umowa na zastępstwo, i trzeba rozliczać obowiązkowe dokumentów VAT. Zobacz też: klasyfikacja środków trwałych.

klasyfikacja środków trwałych