Badania MT

Badania MT korzystają ze zjawiska zdekoncentrowania pola magnetycznego. Wspiera to wykrycie lokalnych nieciągłości, powstałych pod nawierzchnią monitorowanego złącza, jakie mogą także wychodzić na jego nawierzchnię, tworząc tym samym największe magnetyczne pole zdekoncentrowania. Wykorzystanie tej metody jest umotywowane wyłącznie w przypadku składników ferromagnetycznych. Odnajdują zastosowanie w większości rodzajów złączy jak też metod spawania. Z kolei nie nadaje się do badań tworzyw z rodziny aluminium, stali austenitycznych, miedzi i magnezu.

badania

Autor: fluffisch
Źródło: http://www.flickr.com
Przed przystąpieniem do badań MT trzeba zbadać właściwości magnetyczne surowca, w następnej kolejności dopasować stosowny sposób magnesowania a także parametry magnesowania.

Te znajdujące się tu wpisy z www (prezero.com/pl/niebezpieczne-odpady/) zaspokoją Twoją ciekawość, jeśli rozpatrywana w tym artykule tematyka bardzo Cię zainteresowała.

W badaniach tego rodzaju przynależy najpierw przygotować nawierzchnie do badania, rozmagnesować ją wstępnie, a również oczyścić oraz odtłuścić. Następnym krokiem badania jest magnesowanie nawierzchni przy pomocy defektoskopów oraz nałożenie proszku magnetycznego czy zawiesiny, po wykonaniu tychże czynności odbywają się oględziny powiązane z rejestracją rezultatów. Po zakończeniu badania, nawierzchnia podlega rozmagnesowaniu i oczyszczeniu.

Badania magnetyczno proszkowe charakteryzują się większą czułością aniżeli badania penetracyjne. Badanie MT jest dosyć proste w zastosowaniu, analiza wyników jest mało skomplikowana, z pominięciem wypadków nieciągłości umiejscowionych pod nawierzchnią materiału. Badania (przejdź po tym linku) tego rodzaju to badania nieniszczące

teren

Autor: Dávid Sterbik
Źródło: http://www.flickr.com

pomagające ujawniać nieciągłości powierzchniowe, a dodatkowo stosunkowo duże położone blisko powierzchni, nieciągłości podpowierzchniowe.

Wykorzystuje się je tak w czasie odbioru, wytwórczości, kontroli końcowej bądź konserwacji, dla całkowitej nawierzchni albo tylko miejscowo. Umożliwiają wykrycie defektów w półproduktach odkształcanych plastycznie, spawanych, stanie surowym bądź już obrabianych. Wykorzystywane są też do kontroli części bądź elementów łącznych o różnorodnych kształtach a także wielkościach zrealizowanych z tworzyw ferromagnetycznych.

Wybór typu systemu analizy: detekcji pola magnetycznego zależny jest od wielu elementów takich jak typ badanego fragmentu (tworzywa, stanu nawierzchni) jak też panujących warunków.