Jak robić wyburzanie budynków na własnej działce budowlanej, żeby nie mieć problemów z prawem?

Niekiedy się zdarza, że na działce budowlanej stoją stare a nieusunięte obiekty. Zazwyczaj nie oddziałują one na cenę działki budowlanej, z tej przyczyny nie stanowią problemu dla nabywcy działki budowlanej. Ale z czasem stare obiekty mogą przynieść niemało kłopotów, przez co wstępne korzyści ulegają zredukowaniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Wielokrotnie się okazuje, że stare zabudowania nie zostaną przyłączone do nowego obiektu, znakiem tego trzeba dokonać rozbiórki.

Zobacz następne tego typu niezwykle przydatne źródło informacji na opisywany problem – kliknij tu i poznaj więcej w serwisie tanie projekty domów.

Polskie prawo budowlane konkretnie mówi, w jakich sytuacjach trzeba uzyskać pozwolenie na wyburzenie a kiedy zachodzą pewne odstępstwa. Burzenie budynków nie może wobec tego być przeprowadzone bez koniecznego pozwolenia (cenne wskazówki na temat burzenia budynków). Dokumenty należy zanieść i złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. We wniosku trzeba podać konkretny adres danej nieruchomości, która ma zostać rozebrana, numer ewidencyjny działki budowlanej i dokładnie opisać zamiary budowlane, czyli podać, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek winien być własnoręcznie podpisany jak również zaopatrzony w datę jak też terytorium, w którym został napisany. Trzeba też załączyć do tego wniosku wyrażoną zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę, opis robót związanych z wyburzaniem. Należy oprócz tego zapewnić, że zostanie zapewnione bezpieczeństwo dla ludzi oraz mienia. Konieczny jest w dodatku wyrys usytuowania obiektu na działce. Wymienione dokumenty mogą być niedostateczne w sytuacji trudnych robót wyburzeniowych.

Jeżeli wykorzystana w powyższym materiale retoryka do Ciebie trafia, to zobacz tu drukarnia ruda śląska podobne wpisy – one odnoszą się do analogicznej tematyki.

Wtedy konieczny stanie się ponadto konkretny projekt architektoniczny rozbiórki. Gdy budynek ulokowany jest na terenach specjalnych, przykładowo: górniczych, konieczne mogą się okazać wszelkie uzgodnienia, rozmowy i spisane opinie innych państwowych organów.

Burzenie budynków wymaga wynajęcia kierownika budowy, który będzie nadzorował przebieg prac. W znaczeniu prawa takim kierownikiem może być osoba mająca odpowiednie wykształcenie i niezbędne uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest tworzenie dziennika rozbiórki i zabezpieczenie miejsca jak również troska o prawidłowy przebieg prac wyburzeniowych. Po otrzymaniu potrzebnych pozwoleń należy przejść do wyburzania obiektów, które nie jest łatwą czynnością. Opłaci się więc powierzać wyburzenia wykwalifikowanym firmom.