Wydobycie złóż węgla brunatnego – co z sobą niesie?

Zagrożenia środowiska naturalnego w wyniku eksploatacji brunatnego węgla, a także ze strony energetyki opierającej się na wypalaniu węgla brunatnego, są bardzo poważne. Coraz to powszechniejsze stosowanie współczesnych technologii przy istniejących dość surowych normach wydzielania zanieczyszczeń powoduje jednakże, iż uciążliwość tego przemysłu dla środowiska naturalnego o wiele zmalała.

Na ewentualne obciążenie środowiska przyrodniczego spowodowane wydobyciem brunatnego węgla składają się poniższe elementy, które trzeba uznać za wady omawianej metody wydobywania węgla brunatnego: całkowite przekształcenie nawierzchni terenu w obrębie odkrywki, skażenia powierzchniowych wód, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w wyniku emitowania pyłu, odkształcenia geomechaniczne na przedpolu oraz zboczach odkrywki, wstrząsy powiązane z odprężeniem górotworu, przeobrażenia hydrologiczne związane z odwadnianiem odkrywki (obniżenie poziomu wód gruntowych), emitowanie hałasu przez pracujące maszyny .

Do wymienionych zagrożeń trzeba dołożyć niebezpieczeństwa ze strony zakładu energetycznego to znaczy: skażenie powietrza w wyniku emisji pyłu oraz gazów wytwarzanych przy spalaniu węgla, zanieczyszczenie cieplne jezior i rzek, zanieczyszczenie chemiczne podziemnych wód w wyniku ługowania składowisk popiołów, emitowanie do powietrza atmosferycznego znacznych ilości CO2.

kopalnia
Ostatnie działania Kopalni Węgla Brunatnego Konin PAK Górnictwo – dodatkowe wiadomości – mogą budzić kontrowersje, ponieważ podług niepotwierdzonych do tej pory danych odkrywka węgla w Tomisławicach w niewielkiej odległości od Gopła może powodować zaistnienie tak zwanego leju depresyjnego, jaki w następstwie doprowadzić może do wyschnięcia wody w jeziorze. Przykładem niszczącego oddziaływania kopalni na przyrodę może być obniżenie poziomu wody o półtora metra jeziora Ostrowskiego. W obronie Gopła a także obszarów nadgoplańskich powstała Gmina Kruszwica i Greenpeace, które złączyły swe siły i złożyły zażalenie do WE.

Jeśli masz chęć znaleźć materiały na ten temat, to przejdź tutaj (http://elmet-produkcja.pl/obrobka-skrawaniem) i przejrzyj inne informacje odnośnie podnoszonego zagadnienia.

Komisja Europejska w dniu 26 stycznia 2012 r. upomniała nasze władze w związku z naruszeniem regulacji o ochronie środowiska.

Intryguje Cię ta kwestia? Kliknij ten link oraz przeczytaj, jak podszedł do tego tematu inny redaktor w treści (https://prezero.com/pl/niebezpieczne-odpady/) swego wpisu.

Chodzi o niewykonanie diagnozy oddziaływania na otoczenie kopalni odkrywkowej na obszarze ochrony Natura 2000. Komisja ma przekazać władzom polskim uzasadnioną opinię, i zwrócić się o doprowadzenie do harmonizacji z przepisami UE.