Jak się dzisiaj drukuje?

W dzisiejszej poligrafii można wskazać dwie podstawowe formy druku:
– drukowanie mechaniczne – nazywane analogowym,
– drukowanie elektroniczne – druk cyfrowy.
Oba rodzaje druku są szeroko rozpowszechnione i w zależności od oczekiwań można preferować wybraną technikę.

Epson Stylus Photo R3000

Autor: Epson
Źródło: Epson

Drukowanie mechaniczne obejmuje cztery zróżnicowane techniki:
– wydruk płaski,
– drukowanie wklęsłe,
– drukowanie wypukłe,
– sitodruk.
Wszystkie wymienione rodzaje łączy konieczność przygotowania form drukarskich, za pomocą których przenoszona jest farba drukarska na podłoże.

Przykładem drukowania płaskiego jest druk offsetowy. Wydruk przy użyciu tej techniki polega na przenoszeniu farby z formy drukarskiej na podłoże przy wykorzystaniu właściwości fizyczno-chemicznych elementów drukujących oraz elementów niedrukujących formy drukarskiej. Elementy niedrukujące charakteryzują się niską adhezją dlatego nie przenoszą barwnika. Farba wykorzystywana w druku transportowana jest na podłoże i nawierzchnie na place zabaw z elementów drukujących przy pomocy cylindra offsetowego. W tym przypadku otrzymać można najcieńszą warstwę barwnika na papierze.
Wśród urządzeń offsetowych wyróżnić można dwa rodzaje maszyn: zwojowe i arkuszowe.

W przypadku drukowania wklęsłego forma drukarska posiada elementy drukujące zlokalizowane niżej niż elementy niedrukujące. Farba jest umieszczana na formie drukowej po czym za pomocą profesjonalnego noża – rakla – jest ona zbierana z elementów niedrukujących a następnie przenoszona bezpośrednio na podłoże. Wśród technik druku wklęsłego należy wyróżnić:
– rotograwiurę (kosztowna technika, używana przeważnie do prac wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji czy wyrobów dekoracyjnych),
– starodruk (technika stosowana przy wytwarzania papierów wartościowych oraz banknotów),
– tampodruk (wykorzystywany do druku na nieregularnych powierzchniach , np. breloków.

W druku wypukłym elementy drukujące w formie drukarskiej są umieszczone powyżej elementów niedrukujących. Farba jest nakładana wyłącznie na elementy drukujące po czym przenoszona jest na podłoże. W druku wypukłym można wyróżnić:
– typografię – technika popularna w latach 60-tych; dziś mało popularna,
– fleksografia – technika używana głównie do zadruku opakowań.

Sitodruk to forma wydruku, w której wykorzystywana jest forma drukarska w postaci siatki z oczkami, z których część oczek jest zasłonięta (miejsca niedrukujące). Przez oczka niezakryte farba jest przeciskana za pomocą rakla i przenoszona na podłoże. Sitodruk jest metodą bardzo prostą, nie posiadającą ograniczeń formatowych. Najczęściej stosowany jest w przypadku wydruku małych nakładów.

Więcej ciekawostek dotyczących technik wydruku znajdziesz w serwisie – drukarnia – Wrocław, ul. Sołtysowicka 26A. Zapraszamy!

Przeczytaj najlepszą ofertę na przykład:
Drukarnia Kid

Źródło: opracowanie własne