Ważkie pojęcia – własność przemysłowa i prawa autorskie osobiste

Własność przemysłowa to pewien model praw, który wynika z ustawodawstwa internacjonalnego, narodowego czy regionalnego. Aktualnie pośród obiektów własności przemysłowej mieszczą się patenty na wynalazki, znaki komercyjne lub przemysłowe, modele przemysłowe, i także rysunki i wzory użytkowe. Co więcej do przedmiotów własności przemysłowej należy także nazwa handlowa oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawa własności

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com
Własność przemysłową wymierza prawo własności przemysłowej, które wyznacza zespół przepisów albo prawo podmiotowe, które reguluje prawo do wzorów użytkowych, patentów, znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych przedmiotów, które są objęte własnością przemysłową . Prawo to ma różnorodny charakter – ogólny oraz własny. Teraz zdołamy wyróżnić kluczowe sfery prawa własności przemysłowej, są to: prawo patentowe, prawo rywalizacji, prawo znaków towarowych, i także prawo wzorów fabrycznych. Więcej na

Prawa autorskie osobiste otaczają zespół różnorodnych uprawnień, które przysługują autorowi. Prawa te chronią związek twórcy z jego dziełem, jest to pewny rodzaj więzi, jaka scala autora z jego utworem i jest wyrażona w prawie. Prawo autorskie obejmuje mnóstwo modeli dzieł, zdoła to być utwór muzyczny, fotograficzny, plastyczny bądź literacki, ponadto prawa autorskie obejmują również utwory sceniczne, architektoniczne, audiowizualne i mnogość innych. Więcej na

Prawo określa też dzieła, jakie nie podlegają prawom autorskim, są to w szczególności proste wiadomości prasowe, urzędowe dokumenty, elementy utworów, jakie są pozbawione twórczego charakteru (przykładowo tabele, rysunki) albo znaki firmowe, jakie używa się w celach informacyjnych.

To fakt, że informacje pod tym odsyłaczem są niezwykłe, zatem jeżeli masz chęć uzyskać więcej danych na opisywany wątek, to przejdź do witryny – link jest tutaj.

Bez wątpliwości powinno się wiedzieć, jakie dzieła są objęte prawami autorskim, a jakie nie.

Za pogwałcenie praw autorskich mogą grozić wysokie sankcje karne w postaci grzywny lub pozbawienia wolności, w związku z tym zawsze powinno się pamiętać o nie pogwałcaniu czyichś praw autorskich. Granica między prawnym i nielegalnym wykorzystaniem czyjegoś dzieła objętego prawami autorskimi jest ogromnie cienka, w związku z tym pożądane byłoby wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem tych praw, a kiedy nie.