Jak przebiega droga edukacyjna i zawodowa specjalistów z zakresu prawa?

Praca prawnika cieszy się szacunkiem. Ta grupa zawodowa uważana jest za elitarną. Co się kryje pod określeniem „prawnik” i jak przebiega droga do tego zawodu? „Prawnik” to określenie raczej niekonkretne. Odnosi się do wszystkich osób, które ukończyły studia w zakresie prawa. Edukacja na uczelni wyższej pochłania pięć lat w ramach jednolitych studiów magisterskich.

prawnik

Autor: Blaues Sofa
Źródło: http://www.flickr.com

Prawo jest znane z tego, że jest kierunkiem raczej wymagającym. Studenci muszą opanować wiele przepisów z różnorodnych dziedzin prawa. Ponadto fundamentalne jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych, czyli tak zwanych kazusów. Chodzi o to, by nabyć zdolność stosowania poznanych norm prawa w odniesieniu do konkretnych sytuacji, stanów faktycznych. Podczas edukacji przyszli prawnicy uczą się przede wszystkim prawa karnego, prawa cywilnego, administracyjnego, międzynarodowego, prawa pracy czy prawa gospodarczego. Oprócz tego plany studiów przewidują zajęcia z postępowania karnego, cywilnego czy administracyjnego.

Absolwent prawa może wybrać kilka dróg. Przede wszystkim może może postawić na wybraną aplikację, czyli okres przygotowujący do wykonywania wybranego zawodu. Radca prawny, adwokat, notariusz, sędzia, prokurator oraz komornik – to zawody, do wykonywania których można po studiach z zakresu prawa aspirować. Aplikacja rozpoczyna się po przejściu egzaminu wstępnego, a uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu zawodowego, końcowego. Co więcej, że aplikacja średnio trwa trzy lata. Aplikanci uczęszczają na zajęcia teoretyczne oraz, przede wszystkim, zdobywają doświadczenie w wybranej kancelarii, pod okien patrona, czyli specjalisty, który czuwa nad pracą młodego praktykanta. Dla szukających porady: więcej.

prwanik

Autor: International Maritime Organization
Źródło: http://www.flickr.com

Świeżo upieczony radca prawny, adwokat czy notariusz (notariusz warszawa) zwykle, po ukończeniu aplikacji, otwiera własną kancelarię. Okazuje się więc, że dojście do zawodu prawniczego to proces, na który trzeba poświęcić od 8 do 10 lat. Kariera zawodowa jest więc trudna, jednak dzięki pasji i zaangażowaniu można uzyskać uprawnienia do wykonywania prestiżowego i elitarnego zawodu zaufania publicznego.