Pomoc adwokacka świadczona przez radcę prawnego

Zarówno radca prawny jak i adwokat udzielają pomocy prawnej w podobnym odcinku. Wyłączną różnicą jest to, że radca prawny we Wrocławiu nie ma prawa być obrońcą w kwestiach karnych i w działaniu w przedmiotach o wykroczenia finansowe.

prawnik w pracy

Autor: Svensk Handel
Źródło: http://www.flickr.com
Regulacja o radcach prawnych zapewnia możność udzielania pomocy prawnej również w ramach stosunku pracy, w przeciwieństwie do ustawowego zakazu udzielania w tej odmianie pomocy prawnej przez adwokata. Pomoc prawna oferowana przez radcę prawnego ma na celu kontrolę interesów osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych na rzecz jakich jest ona przeprowadzana. Polega przede wszystkim na udzielaniu rad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i urzędami w roli reprezentanta. Radca prawny jest zmuszony ustawowo zatrzymać w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Radca prawny praktykuje swój fach nie tylko ze sumiennością wynikającą z informacji prawniczej, ale również z reguł etyki radcy prawnego. W świetle tych zasad praktykowanie zawodu nakłada na radcę prawnego obligacje o charakterze prawnym i moralnym wobec wszystkich interesantów, lecz również sądu.

Z wsparcia radcy prawnego wskazane jest skorzystać w każdej sprawie regulowanej zarządzeniami prawa w obszarze jakiej nie ma się wyczerpującej informacji i rutyny. Polski system jurydyczny jest dosyć skomplikowany i przeciętny mieszkaniec nie ma o nich pojęcia. Prawo do wykonywania owego zajęcia wynika z momentem realizacji wpisu na listę radców prawnych i złożenia ślubowania.

spotkanie z adwokatem

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com
O wpis na taką listę może się starać osoba, jaka odbyła wyższe studia prawnicze w Polsce i otrzymała godność magistra. Radca prawny we Wrocławiu nie może być pozbawiony praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych i posiadać odbytą aplikację radcowską razem ze składanym sprawdzianem. W poprzednich latach znamiennie rozszerzono pełnomocnictwa radców prawnych do występowania przed sądami i organami, powierzając im obok wcześniejszych obszarów do prowadzenia kwestii administracyjnych, społecznych, ekonomicznych, pracowniczych. Źródło: http://lexperts.pl/