Implementowanie systemu HACCP w jednostkach oświatowych – wytyczne

Wszyscy operatorzy żywności obojętnie na wielkość a także profil prowadzonej działalności, w tym także realizatorzy karmienia w przedszkolach oraz pozostałych jednostkach oświatowo-wychowawczych posiadają obowiązek wdrożenia HACCP.
Jeżeli chodzi o HACCP w przedszkolu, do obowiązków jednostki w ramach wdrożenia systemu HACCP należy m.in. opracowanie zasad higieny, magazynowania a także podawania żywności, rozplanowanie tak zwanej „czystej drogi”, po jakiej mogą poruszać się tylko pracownicy kuchni, umieszczenie oraz korzystanie z toalety, zapewnienie odpowiedniego ubrania personelu, przygotowanie jak też zapisanie receptur serwowanych dań etc.

Zakupy zza granicy

Źródło: send-2.pl
czas na pożyczkę

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
Przy opracowywaniu postępowania zapewnienia bezpieczeństwa wydawanych dań oraz przestrzegania zasad higienicznych szkoła może, na zasadzie dobrowolności, stosować wytyczne zawarte w informatorach dobrej praktyki wytwórczej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP) jak też implementowania a także (zalecamy tą stronę) stosowania reguł systemu HACCP. Czyszczenie, dezynfekcja, a także deratyzacja a także dezynsekcja składają się na Dobrą Praktykę Sanitarną (GHP). Powinny być celowo dozorowane i wdrożone przed wprowadzeniem HACCP, acz możemy to robić równolegle. System HACCP nie może się skupiać przykładowo na deratyzacji, szczególnie, kiedy chodzi o ochronę poszczególnych pomieszczeń. Znaczy to, iż system zabezpieczenia przed szkodnikami winien funkcjonować niezależnie od HACCP.

Taki system może być rozbudowany w dużym zakładzie, w małej stołówce starczą, np. 2 pułapki. Dopiero, jeżeli powstanie potrzeba dokonania deratyzacji organizuje się ją z pomocą sprofilowanych przedsiębiorstw.